What are construction cost codes?

Example construction cost codes

Construction cost codes are the defined list of codes that are used for tracking, managing, reporting on the amounts, quantities, budgets, profit and other account information associated with the job.

The goal of using cost codes is to streamline data management on a companywide basis, making it reusable for all stakeholders including estimators, project managers, administration, accounting and more.

The selected construction cost codes should be used all the way from forecasting and contracting to cost management and accounting. This enables for full visibility across the project in order to visualize errors and reuse data as needed.

Benefits of using construction cost codes

Cost control

Quick and easy way to identify and analyze how money is spent on the project.

KPIs tracking

Track and manage KPIs such as estimated cost, cost estimate, current costs and more.

Ideal for companywide use

Using the same codes companywide makes it easy to track and analyze costs, errors, and forecasts for all stakeholders.

Visualize profit centers

End- to end- analysis for visualizing profit centers and problematic areas.

Estimating

Gives structure and access for following the costs in real-time for setting more accurate and realistic estimates.

Real-time tracking

Let management have a clear overview and of the job and keep all the stakeholders engaged.

Job broken down to smaller deliverables

Construction cost codes structure

Work can be broken down in terms of structure, with the project cost codes format helping to break the work into smaller deliverables (e.g. foundations and installations, support structures, facades, etc.).

Planyard recommends doing so by following the chronological order of the jobs. This can be described as structuring the costs based on activities on the site, as seen in the below example. Such a breakdown enables management to follow project profitability in phases, so that when you are already in the middle of the project, you’ll know whether or not you managed to create profit in the first phases of work such as creating a foundation, etc.

The example works breakdown structure for buildings such as office buildings, blocks, warehouses, etc.

Construction budget structure

Construction cost codes should link together the project forecast and costs management with the job tasks and structure. The cost codes should have a recognizable structure, from the overall project level to individual jobs and accounts.

On the left you can see the External Installations category broken down to account level >

Budget managed from an estimate, from job costing to project income

Additionally, it’s smart to list the budget with the cost paid by the customer to enable job profitability tracking on an article level.

Cost codes and budget

To what level should you break down construction cost codes?

There is no one answer to this question. You should start by tracking the level of detail needed by various stakeholders. Following the costs in too much detail makes reporting a time-consuming task for the project managers and adds complexity to the costs analysis process.

NB! It’s important to keep in mind that there are a number of stakeholders involved in cost codes management. All the stakeholders should be involved in selecting the appropriate cost codes structure.

 1. Important to think about who will be using the cost code information
 2. Project managers are interested in getting the work done and should have control over the budget with as little time spent on reporting as possible
 3. Accounting is interested in following costs by each account
  Managers should be able to concur with tracking errors, accountability, and profitability
 4. Estimators for future estimates need to be able to track the real costs of current jobs

Where to get a list of construction cost codes?

Käytätkö edelleen Exceliä budjetin hallintaan?
On parempi tapa.

Laskentataulukot eivät ole paras tapa hallita työpaikkakustannuksia
 • On liian helppoa tehdä virheitä;
 • Et voi nähdä numeroiden takana;
 • On vaikea standardoida ja varmistaa vaatimusten noudattaminen;
 • Kannattavuusennusteista ei ole reaaliaikaista yleiskatsausta.
 • Se tarkoittaa päällikköjen ja kirjanpitäjien päällekkäistä työtä.
Planyard säästää aikaa ja hermoja

Seuraa budjettiasi reaaliajassa ja toimi välittömästi virheiden sattuessa. Työkustannukset ovat organisoituja, täysin haettavissa ja käytettävissä ennusteita, projektinhallintaa ja muuta varten.