Byggearbeidskostnad etter jobbkategori

Storskala prosjekter budsjettstyringsverktøy

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige for det mellomstore nivået, lar den store prosjektfunksjonaliteten brukerne automatisere bud- og fremdriftsfaktureringsprosessen og få underleverandørene til å gjøre dataregistreringsjobben.

Gratis 14-dagers fullverdig prøveversjon. Full tilgang. Ingen kredittkort kreves.

Organisert budprosess

Det er enkelt å opprette og sende budforespørsler til underleverandører og leverandører. Budene sendes inn ved å fylle ut et enkelt regneark, og budene er umiddelbart klare for evaluering i Planyard-sammenligningssiden.

Spot budsjettrisikoen flere måneder i forveien, og ha en klar oversikt over prosjektets sluttprognose og lønnsomhetsprognose. Ha ett sted for alle interessenter å kjøre budforespørslene.


Underleverandørens fremdriftsrapporter

Automatisert fakturering av fremdrift av underleverandører

Planyard fremgangsfakturering gjør det enkelt å samle inn og godkjenne underleverandørens månedlige søknader om betaling.


De innsendte fremdriftsregningene og endringsordrene er knyttet til den avtalte kostnaden, tidligere fremdriftsregninger, noe som betyr at det ikke er noen risiko for dataregistreringsfeil gjort av underentreprenørene, og til slutt er det ingen risiko for overfelling.


Når du bruker fremdriftsfaktureringsverktøyene, er de eneste som gjør dataregistreringen underleverandørene.