Construction cost codes

Designed for project managers

This free construction estimating template is ideal for estimating costs for construction projects. This can include stores, warehouses, apartments, agricultural buildings, governmental buildings, plants, seaports, airports and more.

Standardized construction estimating with a template

You can use one simple template to effectively estimate costs and track your expenses.

Jobs are divided into phases

Use the construction estimating template to estimate and track work in the same order they’re executed. In addition to that, it gives you an overview of the project before it ends.

Ideal for company-wide use

You can have more control over your ongoing project costs, using spot-on historic costs data for more accurate estimates. Due to this structured and historical data, you can be more certain in your estimates.

architecture, blueprint, floor plan-1857175.jpg

See how accurate your estimations were

Since you have your original estimates in the same file as your actual costs, you can easily compare how accurate they were. This information will make sure that your future estimates are based on the learnings you made already in the past.

Käytätkö edelleen Exceliä budjetin hallintaan?
On parempi tapa.

Laskentataulukot eivät ole paras tapa hallita työpaikkakustannuksia
  • On liian helppoa tehdä virheitä;
  • Et voi nähdä numeroiden takana;
  • On vaikea standardoida ja varmistaa vaatimusten noudattaminen;
  • Kannattavuusennusteista ei ole reaaliaikaista yleiskatsausta.
  • Se tarkoittaa päällikköjen ja kirjanpitäjien päällekkäistä työtä.
Planyard säästää aikaa ja hermoja

Seuraa budjettiasi reaaliajassa ja toimi välittömästi virheiden sattuessa. Työkustannukset ovat organisoituja, täysin haettavissa ja käytettävissä ennusteita, projektinhallintaa ja muuta varten.