Kostnad för byggnadsjobb per jobbkategori

Storskaliga projekt budgethanteringsverktyg

Förutom de funktioner som är tillgängliga för det medelstora nivån, gör den stora projektfunktionen användarna automatisera bud- och framstegsfaktureringsprocessen och få underleverantörerna att göra datainmatningsjobbet.

Gratis 14-dagars testperiod med alla funktioner. Full tillgång. Inget kreditkort krävs.

Organiserad anbudsprocess

Skapa och skicka enkelt budförfrågningar till underleverantörer och leverantörer. Buden lämnas genom att fylla i ett enkelt kalkylark och buden är omedelbart redo för utvärdering i Planyard-jämförelsen.

Hitta budgetriskerna flera månader i förväg och få en tydlig översikt över projektets slutprognos och lönsamhetsprognos. Ha en plats för alla intressenter att köra budförfrågningarna.


Underleverantörens framstegsrapporter

Automatiserad fakturering av underleverantörens framsteg

Planyard-framstegsfakturering gör det enkelt att samla in och godkänna underleverantörens månatliga ansökningar om betalning.


De inlämnade framstegsräkningarna och ändringsbeställningarna är kopplade till den kontrakterade kostnaden, tidigare framstegsräkningar, vilket innebär att det inte finns någon risk för datainmatningsfel som görs av underleverantörerna, och i slutändan finns det ingen risk för överfyllning.


När du använder framstegsfaktureringsverktygen är de enda som gör datainmatningen underleverantörerna.