Medelstora byggprojekt budgeteringsverktyg

Hantera underleverantörerna och inköpsorder. Denna uppsättning funktioner är perfekt för projekt som hanteras av avancerade hembyggare, infraentreprenörer och mindre kommersiella entreprenörer.

Gratis 14-dagars testperiod med alla funktioner. Full tillgång. Inget kreditkort krävs.

Lista över byggkontrakt på Planyard

Håll koll på dina underkontrakt och ändra order

Hantera alla dina underleverantörer i Planyard och låt dem direkt kopplas till budgeten och fakturorna.

Ha en översikt i realtid av underleverantörernas resultat.

Se till att varje faktura motsvarar underleverantören och slutligen ha kontroll över faktureringsprocessen.

Standardiserad inköpsorderprocess

Centralisera inköpsprocessen och låt alla dina projektintressenter skicka inköpsorder genom Planyard.

Håll koll på dina leverantörsfakturor och se till att kvantiteten och priserna matchar din beställning.

Spåra de beställda inköpen mot fakturorna.

Kostnad för byggnadsjobb per jobbkategori

Spåra de åtagna kostnaderna mot din budget

Medan projektledaren hanterar underleverantörerna, ändrar order och inköpsorder på Planyard, uppdaterar verktyget automatiskt kolumnen för åtaganden i budgetvyn.

De möjliga riskerna för överutgifter kan lätt upptäckas ur budgetvyn. du ser en gul indikator när den engagerade kostnaden för en rad överstiger den beräknade kostnaden.