Όπως εμφανίζεται στο:
Construction project management software for uk

What is construction project management software for UK?

UK companies use construction project management software to monitor the profitability and progress of the projects they deliver.

Businesses can use this type of software to estimate the cost of delivering different types of projects, identify actual costs, and compare them to calculate profit. It is critical that this software works with UK-specific regulations and handles the local workflows.

Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος 14 ημερών. Πλήρης πρόσβαση. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα.

Easily collect invoices and receipts

You can use Microsoft Outlook and Google Chrome (for Gmail) extensions to help you organize invoices when browsing email. When you are on the go, you can use Android and iOS apps.

After your approved subcontractor claims, the subcontractors can automatically attach the invoice themselves.

For all other invoices, there are unique accounts payable email addresses for each project and one for the company as well.

Track retainages of subcontracts automatically

You can track the subcontract retainages automatically with Planyard. Due to this, you don’t have to keep track of them manually anymore in an excel file somewhere.

When the work is completed, you can just release the retainage and forward the info to accounting.

Send pre-approved costs to accounting from your construction project management software

After you confirm your costs in Planyard, the costs will automatically be forwarded to your accounting software for paying out.

A project manager approves the costs and connects to jobs since they know what budget line-item the cost is connected to. Because of this, you don’t need back and forth discussions with accounting.

Track main contracts and valuations against costs

You can manage your main contracts in Planyard and see the cash flow and profitability for each job and package.

You can bill the client every month and ask for their approval. If they approve the invoice, the budget will also automatically be updated to reflect that.

An experienced construction financial director on Planyard

A Talk With Paul Howarth Experienced FD on Construction Job Costing

Our customers about us

Bonava logo
Hitachi ABB
Kaamos Group logo

Intra Interieur

“I wanted to escape the spreadsheets, escape the manual data entry, and look for ways to stay on top of the budget numbers. It’s challenging within a development company to keep on top of your numbers.

So I came across Planyard in a search to improve the budget management processes and, to make my own life easier.

Planyard does that, and it takes your project budget and puts it very clearly on screen for you so you have a live real-time picture of where your project budget is at any given point.”

Ian Holford

Manager, Higgihaus Developments

“I have been working on cloud accounting tools like Xero and QuickBooks which are excellent, but they don’t have a specific construction-based costing tool.

Construction companies rely on expensive quantity surveyors and project managers to do a lot of data input on packages such as Excel which takes them away from focusing on value-added activities and driving the profit growth.

When I came across Planyard, I was relieved that there was finally a solution to this problem. Quotes, subcontract orders, purchase orders, invoices, progress bills, etc are put on the system and it’s linked directly to the budget, CVRs, subcontractors, and the suppliers. This is making people’s lives a lot easier. Data is at hand, it’s automated and it gets everyone away from the out-dated requirement to fill out spreadsheets.”

Paul Howarth

ACMA, CGMA, Director, Live Management Accounts Ltd

Εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το Excel για διαχείριση προϋπολογισμού;
Υπάρχει καλύτερος τρόπος.

Τα υπολογιστικά φύλλα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διαχείριση του κόστους εργασίας
  • Είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθη.
  • Δεν μπορείτε να δείτε πίσω από τους αριθμούς.
  • Είναι δύσκολο να τυποποιήσετε και να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση.
  • Δεν υπάρχει επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο των προβλέψεων κερδοφορίας.
  • Σημαίνει διπλή δουλειά για PM και λογιστές.
Το Planyard εξοικονομεί χρόνο και νεύρα

Ακολουθήστε τον προϋπολογισμό σας σε πραγματικό χρόνο και λάβετε άμεσα μέτρα όταν προκύψουν σφάλματα. Κόστος εργασίας είναι οργανωμένα και πλήρως αναζητήσιμα και προσβάσιμα για προβλέψεις, διαχείριση έργων και άλλα